Menu

Popup

1
Bạn cần hỗ trợ gì?
Thời Gian Sự Kiện In Game
[Đóng lại]
Tổng hợp thời gian các sự kiện diễn ra trong Game!
Tên Sự Kiện Nơi Diễn Ra Giờ Diễn Ra Đếm Ngược
Binh đoàn Hoàng Gia Server 1,2 13:50
Boss Vàng Server 1,2,3 14:00
Quảng Trường Quỷ Server 1,2,3 14:00
Binh đoàn người tuyết Server 2,3 14:45
Hỗn Nguyên Lâu Server 1,2,3 15:00
Binh đoàn pháp sư Server 1,2,3 15:00
Sự kiện Quỷ Vương ALL Server 15:00
Bóng Ma Tướng Sĩ Server 4 15:00
Nhện Raklion Server 1,2,3 15:15
Đại chiến Lorencia Server 1 18:20
Huyết Lâu Server 1,2,3 18:30
Binh đoàn thỏ ngọc Server 1,2,3 18:40
Sự kiện Boss Lord Server 1 21:45

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BQT VIỆT NAM!